Brädgård

Brett urval av trä – olika dimensioner och längder

Nu ligger fokus på brädgård och byggbutik. Då företagets historia rymmer både egen såg och hyvleri, har vi en större bredd på dimensioner av virke och unika profiler än vad som är vanligt hos kollegorna.

Byggvaruhandel

Efter 120-år av egen produktion av trävaror bedriver vi idag enbart byggvaruhandel. Vi hjälper dig fortsatt med kapningar och dylikt, t.ex. till staket och plank, grundmålning m.m. Behöver du hjälp med speciella profiler på panel och lister ombesörjer vi detta via våra leverantörer av trävaror så du kan få en komplett leverans.

Onlinebutik C24